Welke ontwikkelingen vonden er in 2022 plaats?

Welke ontwikkelingen vonden er in 2022 plaats?

1.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis past de principes uit de Zorgbrede Governance code van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) toe. De Governance code draagt bij aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

2.

De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van het ziekenhuis en zijn verantwoordelijk voor de integrale toepassing van de Governance code.

3.

De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De RvT vergaderde in 2022 acht keer, waarvan een keer zonder de RvB.

4.

Een vast onderdeel van de vergaderingen van de RvT en RvB is de schriftelijke actualiteitenrapportage van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over diverse onderwerpen en vaste thema’s zoals: kwaliteit van zorg, strategie 2022-2026, financiën, strategisch huisvestingsplan,  strategische personeelsplanning,  het leerhuis en ICT. Ook de strategische samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners is een vast onderdeel van het actualiteitenoverzicht en de agenda.

5.

Onder de Raad van Toezicht vallen meerdere commissies: de kwaliteitscommissie, auditcommissie, remuneratiecommissie en de commissie digitalisering, innovatie en cybersecurity. 

6.

De commissie digitalisering, innovatie en cybersecurity is ingesteld op 26 september 2022 voor de duur van twee jaar. De commissieleden houden zich voornamelijk bezig met het toezicht op de digitalisering en innovatie in het ziekenhuis en de selectie, inkoop en implementatie van ICT-gerateerde projecten.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur