Artikel / De ups en downs van digitalisering

Artikel / Digitalisering en automatisering

Digitalisering en automatisering helpen ons de zorg sneller en beter te maken, maar er kleven ook risico’s aan. De ups en downs van 2022 lichten we hier toe.

HiX 6.3 & datalek

VIPP-audit, mPlify & Albert

HiX 6.3
Maandenlang hield een groot aantal medewerkers zich bezig met dit intensieve project: de overgang naar een nieuwe versie van ons elektronisch patiëntendossier. Op 8 juli 2022 was de upgrade naar HiX 6.3 een feit. HiX 6.3 is een up-to-date systeem waar leverancier ChipSoft de komende jaren in blijft investeren. Dit systeem helpt ons het zorgproces efficiënter in te richten.

Datalek
De digitale bestanden van ruim 200.000 patiënten van ons ziekenhuis werden per ongeluk overschreven door nieuwere bestanden. Het ging om onder meer verwijsbrieven, onderzoeksresultaten en aantekeningen van de behandelaar. De stukken dateerden allemaal van vóór september 2017 en werden sindsdien niet meer gebruikt. Toch hadden we de plicht om de documenten twintig jaar te bewaren, voordat ze mochten worden vernietigd. Omdat we daaraan niet hadden voldaan, werd het door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beschouwd als een datalek.

We stelden alle betreffende patiënten op de hoogte en benadrukten dat de bestanden nooit buiten de beveiligde omgeving of in verkeerde handen zijn geweest. De reacties waren zeer uiteenlopend; van boosheid en totaal onbegrip naar gelatenheid en zelfs medeleven met ons.

HiX 6.3 helpt ons het zorgproces efficiënter in te richten.

VIPP-audit
We behaalden het eerste deel van de VIPP-audit. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en Professional. Voor de audit moesten we technisch gereed zijn voor het uitwisselen van medische gegevens met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO). Zo kunnen patiënten informatie uit het medisch dossier ophalen naar een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is vooral fijn voor patiënten die onder behandeling zijn bij meerdere ziekenhuizen.

mPlify
MProve, het innovatieve netwerk van zeven topklinische ziekenhuizen waar wij deel van uitmaken, richtte dataplatform mPlify op. Daarmee worden de data van de 7 ziekenhuizen veilig bewerkt, zodat er analyses en rapportages van gemaakt kunnen worden. Ziekenhuizen kunnen op die manier onderling vergelijken waar ze staan met hun kwaliteit van zorg.

Albert
Albert deed zijn intrede. Albert is de chatbot, oftewel digitale medewerker, van de Afdeling Informatisering en Automatisering (I&A). Albert is een vast onderdeel van intranet. Hij is te vinden rechts onderaan op intranet en weet veel over thuiswerken, het opnieuw instellen van een wachtwoord en HiX. Als collega’s er met Albert niet uitkomen, biedt I&A ook de mogelijkheid om via het chatgesprek met een medewerker van de Servicedesk te spreken.

Chatbot Albert

Vind ik leuk | 3

Door mPlify worden de data van de 7 ziekenhuizen veilig bewerkt, zodat er analyses en rapportages van gemaakt kunnen worden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur