Knappe inhaalactie / eind 2022

Dankzij de inspanningen van velen, heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis zich de laatste maanden van 2022 financieel heel goed weten te herpakken.

“Na de zomer bleek onze productie zorgwekkend achter te lopen, voornamelijk veroorzaakt door een tekort aan beschikbare bedden”, vertelt manager Financiën en Verkoop Ramara Muilwijk. “Dat hebben we voor een flink deel tijdig goedgemaakt door later in het jaar alsnog meer patiënten te helpen. Deze geweldige teamprestatie is een compliment waard!” Voor 2023 blijft de uitdaging onverminderd actueel om zowel acute patiënten op te vangen als wachtlijsten weg te werken.

Van belang is dat we door efficiënte en zinnige zorg te leveren weer het niveau van productie en inkomsten bereiken zoals dit vóór COVID was. Ramara: “Dit schept namelijk mede de voorwaarden om capaciteit vrij te spelen om de stijgende zorgvraag de komende jaren op te vangen, met behoud van topkwaliteit. Dat is het hoofddoel van onze meerjarenstrategie.”

Terugblik
We kwamen in de eerste helft van 2022 (te) langzaam uit de coronastand. “Terwijl de COVID-compensatieregeling van de zorgverzekeraars al wegviel, trok onze hoeveelheid geleverde zorg maar mondjesmaat aan”, legt Ramara uit. “Dat kwam mede doordat de laatste coronagolf in onze regio relatief lang aanhield. Door de blijvende stroom COVID-patiënten konden we de totale zorg minder efficiënt organiseren. En we kampten met hoog ziekteverzuim en openstaande vacatures, met gesloten bedden en OK’s tot gevolg. Na de zomer voorzagen we dat het jaar financieel ongunstig zou eindigen, als dit niet bijtrok.”

Dat signaal hebben de Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur krachtig afgegeven en het is goed opgepakt. Vakgroepen en verpleegafdelingen hebben met diverse projecten en ingrepen het aantal beschikbare bedden weten te vergroten. In oktober was het beddenhuis weer volledig open. Ramara: “Twee maanden daarvoor was de situatie nog zorgelijk. We stevenden af op een achterstand in het volume zorg van wel zeven procent. Dat is bijgestuurd naar zo’n vier procent. Nog steeds niet het oude niveau, maar wel genoeg om 2022 met zwarte cijfers te kunnen afsluiten.”

Het betekent dat we op de goede weg zijn, maar wel moeten volhouden en onze capaciteit nog beter moeten benutten.

Wat betekent dit?
“Dat we op de goede weg zijn, maar wel moeten volhouden en onze capaciteit nog beter moeten benutten.” De komende jaren gaat het behaalde productieniveau in de contracten met de zorgverzekeraars weer meetellen voor de vergoeding die we krijgen. “Door zoveel mogelijk patiënten te helpen die een beroep op ons doen, kunnen we ook de nog ontbrekende paar procenten inkomsten borgen voor de toekomst. Met alle bedden en OK’s weer open en de Helene Schweitzer kliniek in Zwijndrecht operationeel, moet dat kunnen lukken.”

Ramara herhaalt de oproep aan iedereen om de urgentie te blijven voelen. “Het resultaat over 2022 kon voldoende bijtrekken doordat we op tijd in actie zijn gekomen. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, vragen we met klem om het goede werk te blijven voortzetten. Blijf ernaar streven alle patiënten die zorg nodig hebben te helpen. Probeer daarnaast je processen slimmer en efficiënter in te richten.”

Vooruitblik
Naast het opklimmen naar het normale productieniveau, ligt er in 2023 nog een andere uitdaging. “Die zit in het feit dat we door de coronajaren niet meer exact in beeld hebben hoe groot ons ziekenhuis nu eigenlijk precies is. Dat klinkt gek, maar het is ook logisch: in korte tijd zijn veel zaken veranderd die daarna niet zijn teruggedraaid. Denk aan het versneld sluiten van bedden in Zwijndrecht, waar veelal dagbehandelingen voor in de plaats zijn gekomen. Maar denk ook aan digitale zorg en zorg op afstand. Dergelijke verschuivingen beïnvloeden de capaciteit en de hoogte van de vergoedingen. We herijken waar voor het Albert Schweitzer het 100-procent-niveau van de normale productie ligt, bij een optimale benutting van de capaciteit. Scherp zicht daarop is van belang, omdat je omvang bepalend is voor de inkomsten en ook om de kosten daarmee in overeenstemming te kunnen brengen.”

Strategie
Tot slot: onze inkomsten zijn mede afhankelijk van het behalen van doelen uit onze meerjarenstrategie. De drie grootste zorgverzekeraars maken op ons verzoek een deel van hun vergoeding afhankelijk van het halen van onze strategische doelen in plaats van productie. Ramara: “Naast de vergoeding voor de patiënten die we helpen, krijgen we voortaan ook geld als we bepaalde prestaties behalen die samenvallen met projecten uit onze strategie, zoals de digitale poli, thuismonitoring, verlagen van toegangs- en wachttijden, verhogen van de betrouwbaarheid in de Helene Schweitzer kliniek, enzovoort. Het behalen van strategische doelen helpt dus niet alleen mee om capaciteit vrij te spelen en kwaliteit te verhogen en waarborgen, maar ook om financieel gezond te blijven.”

Hieronder lees je over de financiële cijfers van 2022.

Vind ik leuk | 7

Resultaat 2022
Het resultaat van 2022 is uitgekomen op 7 miljoen euro. Omdat we in 2021 een deel van ons vastgoed hebben verkocht, is het vanzelfsprekend lager dan vorig jaar (35 miljoen euro). Daarnaast is het ook nog onder ons normale rendement van 2 procent (9 miljoen euro). Achter dit getal gaan, naast de hierboven genoemde productie, nog een aantal ontwikkelingen schuil. In 2022 is het aantal patiënten dat medisch gezien klaar is ,maar nog niet uitgeplaatst kan worden, toegenomen. Dit kent meerdere oorzaken waaronder de personele krapte in de regio bij onder andere de thuiszorg en VVT. In de eerste plaats is het vervelend voor de patiënt, want die is niet op de juiste plaats en de bedden zijn niet beschikbaar voor patiënten die wel medische zorg nodig hebben. Dit leidt tot langere wachttijden en ook financieel heeft het een negatief effect.

Daarnaast hebben we in 2022 geld ontvangen uit afrekeningen met de zorgverzekeraars uit voorgaande jaren (ruim 2 miljoen euro) en we hebben, in afwachting van het strategisch huisvestingsplan, nog niet extra geïnvesteerd. Daardoor hebben we ongeveer 3 miljoen euro resultaat door lagere rente en afschrijvingslasten. Door deze meevallers was het mogelijk om geld te reserveren voor de generatieregeling, zonder dat het resultaat er extra onder zou lijden.

Bekijk hieronder de cijfers van 2022 (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur