Interview / Hoe strategische personeelsplanning (SPP) ons gaat helpen

Interview / Hoe strategische personeelsplanning (SPP) ons gaat helpen

Een stabiele personeelsbezetting is noodzakelijk om nu en in de toekomst de zorgvraag op te vangen. Om dit voor de lange termijn te borgen, zijn we in 2022 gestart met ‘Strategische personeelsplanning’ (SPP), een van de vijf belangrijke projecten binnen onze strategie.

Carmen van Casteren, manager P&O, vertelt: “In het verleden werd er veelal gekeken naar capaciteitsmanagement op korte termijn. Daardoor ontstonden soms onverwachts gaten in het personeelsbestand van een afdeling. In de bezetting, maar ook in specialisaties.”


Focus naar lange termijn

“Met strategische personeelsplanning verleggen we de focus naar de lange termijn. We kijken samen met de leidinggevenden 3 tot 5 jaar vooruit. Welke doorstroom, uitstroom of andere ontwikkelingen verwachten ze? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Hoe kunnen we hier nu al op inspelen? Strategische personeelsplanning geeft ons meer grip en voorkomt dat we ad hoc brandjes moeten blussen.”

Die grip kan bijvoorbeeld bestaan uit het opleiden of verder specialiseren van medewerkers. Carmen geeft een voorbeeld: “Stel dat de IC over een aantal jaar veel uitstroom verwacht, bijvoorbeeld door pensioen. Tegelijkertijd hebben we in beeld welke collega’s van de kliniek door willen groeien naar de IC. Dan kunnen we alvast starten met opleiden om het op lange termijn aan te laten sluiten. Zo sorteren we voor op toekomstige ontwikkelingen.”

Acties & interventies
Carmen licht de aanpak toe: “In 2022 hebben een aantal afdelingen met succes het SPP proces afgerond. In februari 2023 zijn de vervolggroepen gestart. Het hele proces duurt zo’n 3-4 maanden per groep. Na de eerste werkbijeenkomst waarin de strategische ontwikkeling en (afdelings)doelstellingen worden uitgewerkt, volgt per afdeling een potentieel analyse. Hierbij brengen een P&O adviseur en het afdelingshoofd het potentieel van de afdeling in kaart op zowel individueel als teamniveau. In de tweede werkbijeenkomst worden de bevindingen omgezet naar een concreet plan van aanpak inclusief actiepunten.”

Jaarlijks op de kalender
Nu steeds meer afdelingen met SPP aan de slag gaan ontstaan er ook meer mogelijkheden tot organisatie brede aanpak en samenhang. “Naar verwachting zijn de meeste SPP’s trajecten in november 2023 afgerond” vertelt Carmen. “Waar versneld kan worden, zal dat uiteraard worden gedaan. Uiteindelijk hebben we dan een totaalplaatje waarmee we nog beter kunnen sturen op werving, opleiden, ontwikkelen en doorgroeien zodat we mensen duurzaam aan ons kunnen binden. Het SPP actieplan wordt daarom ook jaarlijks herijkt op alle afdelingen.”

Vind ik leuk | 3

 

 

Strategische personeelsplanning geeft ons meer grip.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur