Artikel / Veel onderzoek
en een verlenging van de STZ-status

Artikel / Veel onderzoek en een verlenging van de STZ-status

Wetenschappelijke activiteit en opbrengst tierden in 2022 welig in het ASz. Ook werd onze STZ-status probleemloos met vijf jaar verlengd. Geweldig, vindt Charlotte van Kesteren, de voorzitter van de Wetenschappelijk Onderzoek Advies Commissie (WOAC). “Maar, benadrukt zij, we moeten ervoor waken dat we in ons enthousiasme en met onze snelheid de belasting en risico’s voor de proefpersonen geen moment uit het oog verliezen.”
Opleiden, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staat centraal binnen ons ziekenhuis

Het behouden van de STZ-status betekent dat we nog steeds zijn geoormerkt als topklinisch opleidingsziekenhuis. 


Niet zonder risico’s
Voorafgaand aan een onderzoek, beoordeelt de WOAC de lokale uitvoerbaarheid ervan. Alleen binnen de juiste kaders mag een onderzoek worden uitgevoerd. “Want, zegt Van Kesteren, we doen niet zómaar onderzoek met mensen.” We vragen behoorlijk wat van onze patiënten. We verzamelen hun gegevens, onderwerpen ze aan metingen en testen. Dat kan best belastend zijn en is ook niet risicoloos. “Het vraagt moed van patiënten om mee te doen. Ze moeten ervan op aan kunnen dat wij onze onderzoeken zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.”

Om die zorgvuldigheid te waarborgen, moet aan een heleboel regels worden voldaan. Van Kesteren heeft de regelgeving in de loop van de jaren zien veranderen. “Er komt steeds meer bij en het wordt steeds strenger.” Daarmee groeien de lijsten van benodigde documenten voor het indienen van een onderzoek. “Het kan onderzoekers moedeloos maken.”

Naar eer en geweten
Omdat de WOAC toekijkt op de naleving van de regels, wordt die weleens als last ervaren. “Begrijpelijk”, vindt Van Kesteren. “Maar alles moet naar eer en geweten gebeuren. We willen collega’s absoluut niet afremmen in hun enthousiasme, maar ze de goede kant op leiden.”

En om die moedeloosheid te voorkomen, adviseert Van Kesteren: “Begin op tijd, wees proactief en vergeet vooral niet aan te kloppen bij het Wetenschapsbureau voor ondersteuning.”

In 2022 dienden we zo’n honderd onderzoeken in. Charlotte van Kesteren spreekt de hoop uit dat daar nog meer verpleegkundig onderzoek en onderzoeken van de kleinere vakgroepen bijkomen. “Sta op voor je vak!” Hieronder lichten we een aantal onderzoeken uit.

 

 

Charlotte

Begin op tijd, wees proactief en vergeet vooral niet aan te kloppen bij het WOAC.

Digitale assistent voor patiënten met artritis psoriatica

Reumatoloog Ilja Tchetverikov en medeonderzoeker Jolanda Luime van het Erasmuc MC werken samen met een internationale onderzoeksgroep aan een digitale assistent die patiënten met artritis psoriatica helpt bij het vroeg opsporen van een mogelijke opvlamming van die ziekte.

Voor het project stelt de Europese Commissie 7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Artritis psoriatica is een auto-immuunziekte die ontstekingen aan de huid, gewrichten en pezen veroorzaakt. Opvlamming van de ziekte komt vaak volkomen onverwacht en de ontstekingen veroorzaken veel pijn en vermoeidheid. “Een digitale assistent kan bijvoorbeeld werken met sensoren die al in mobiele telefoons zitten, maar ook door andere smart devices in te zetten zoals slimme ringen en slimme horloges”, vertelt Tchetverikov. Door de digitale assistent krijgen patiënten een beter inzicht in de triggers voor de opvlammingen. Zo kunnen ze eerder ingrijpen door even minder te bewegen, iets aan de stress te doen of eventueel medicatie op te hogen.

De wetenschappers onderzoeken ook of artsen de gewrichtsontstekingen straks eerder kunnen voorspellen. Tchetverkiov: “We gaan kijken naar veranderingen in het lichaam die voorafgaan aan gewrichtsontstekingen. Bijvoorbeeld veranderingen in darmflora en huid. Verder kijken we of veranderingen in het DNA van invloed zijn op onderliggende gevoeligheid voor ontstekingen.”

Onderzoek naar zorg rondom longkankeroperaties

De ERATS-onderzoeksgroep krijgt 480.000 euro van KWF Kankerbestrijding om verder onderzoek te doen naar de beste zorg rondom longkankeroperaties.

De subsidie wordt ingezet om een dashboard waarin zorg- en patiëntresultaten samenkomen in te voeren. Longchirurg Erik von Meyenfeldt: “We kunnen dan makkelijk volgen of patiënten inderdaad naar verwachting opknappen en hoe dat verband houdt met de zorg die ze krijgen. Als we zien dat bepaalde uitkomsten beter zouden kunnen, dan kunnen we de oorzaak onderzoeken en bijsturen.”

Vind ik leuk | 5

Verpleegkundig onderzoek

In 2022 startten de allereerste twee verpleegkundig onderzoekers binnen ons ziekenhuis

De onderzoekers gaan, samen met een verplegingswetenschapper in opleiding, een loket voor Evidence Based Practice bemensen. Ze bouwen aan een infrastructuur binnen het ASz voor verpleegkundig onderzoek, met meerdere pijlers. Via het loket helpen ze (leerling-) verpleegkundigen bij onderzoeksvragen en literatuuronderzoek.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur