Hieronder laten we je zien wat de belangrijkste strategische risico’s voor ons ziekenhuis zijn.*

Hieronder laten we je zien wat de belangrijkste (financiële) risico’s voor ons ziekenhuis zijn.*

1.

Het niet hebben van voldoende gekwalificeerd personeel
Dat blijft een van de grootste risico’s in ons ziekenhuis. Dit risico wordt onder meer veroorzaakt door de grote uitstroom van personeel, te hoge werkdruk en de verandering van onze patiënten (ouder en complexer). Lees op pagina 12 welke inspanningen we leveren om nieuw personeel te werven en huidig personeel te behouden.

2.

Niet kunnen voldoen aan de zorgvraag in de regio
Door onder andere de tekorten aan personeel in de keten en de regio, stijgt het aantal bedden dat bezet wordt door mensen die medisch klaar zijn. Hierdoor staat onze capaciteit onder druk. Een oplossing is niet makkelijk voorhanden maar we werken hard samen met de regio om de impact te verkleinen.

3.

Reputatie- of imagoschade
We ondernamen veel om dit tot een minimum te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het werkbelevingsonderzoek en de daaruit voortvloeiende acties en het actieplan om grensoverschrijdend gedrag terug te dringen. We kwamen afgelopen jaar ook voornamelijk positief in de publiciteit. Maar een risico op reputatie- of imagoschade voorkomen is niet volledig af te dekken.

4.

IT en cybersecurity
Als ziekenhuis zijn we afhankelijk van IT. Het aantal cyberaanvallen neemt toe en vormt ook voor ons een ziekenhuis een risico. Het is van groot belang onze soft- en firmware continu up-to-date te hebben. Lees meer over IT en automatisering op pagina 10.

5.

Huisvesting 
Onze huisvesting is toe aan vernieuwing. Het afgelopen jaar merkten we de belemmeringen vooral door de toenemende behoefte aan isolatie. Er wordt momenteel gewerkt aan een strategisch huisvestingsplan. Het plan moet ervoor gaan zorgen dat onze huisvesting ook in de toekomst onze strategie ondersteunt. Dit betekent dat er de komende jaren fors geïnvesteerd gaat worden in huisvesting en hiervoor zal financiering aangetrokken worden.

6.

Financiële risico’s 
Er is grotendeels sprake van vastrentende leningen. We hebben €66 miljoen aan uitstaande leningen per 31 december 2022 en lossen elk jaar €11 miljoen af. Naast de leningen hebben we voor ongeveer €6 miljoen aan bestaande financial lease lopen. Er is voldoende liquiditeit. Lees bij risico 5 over het investeren in onze huisvesting.

*Het ASz heeft een lage risicobereidheid als het gaat om patiënt- en strategische risico’s. Op het vlak van rapportage en compliance wordt onderscheid gemaakt tussen wet- en regelgeving (hieraan willen we voldoen) en overige regelgeving. Bij deze laatste nemen we in de overweging mee dat er niet een te zware administratielast op het ziekenhuis komt.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur