Voorwoord / ‘Het was een turbojaar’

Als je er midden in zit, lijkt het normaal. Maar terugkijkend mogen we concluderen dat 2022 een turbojaar was voor ons ziekenhuis: een periode van langdurig werken in een hogere versnelling, waarbij ook nog de nodige emoties meespeelden.

COVID raakte gaandeweg op de achtergrond, maar ons gewone ritme terugvinden en patiënten weer naar ons toe krijgen, bleek een uitdaging. Het ziekteverzuim bleef langere tijd hoog, (te) veel bedden moesten gesloten blijven, energie werd extreem duur en de inflatie liep op, partijen aan de cao-tafel stonden lijnrecht tegenover elkaar. Kortom, één heel grote uitdaging (corona) maakte plaats voor vele uitdagingen naast elkaar.

De laatste maanden van het jaar vielen veel puzzelstukjes gelukkig weer op de juiste plek. Het verzuim daalde, de kliniek kon weer volledig open en het aantal patiënten bereikte weer het normale, hoge niveau. Inmiddels ligt COVID ver achter ons, we hebben de STZ-heraccreditatie binnen en het kwaliteitskeurmerk van Qualicor verlengd, de rust op het cao-front is weergekeerd en we zetten concrete stappen in het verwezenlijken van onze meerjarenstrategie.

Als ik nu omkijk naar hoeveel werk er is verzet, dan is dat echt een pluim waard. Natuurlijk blijven er grote uitdagingen. Denk alleen maar aan de structureel tientallen opgenomen patiënten die medisch klaar zijn en liggen te wachten op thuiszorg of op een plek in het verpleeghuis. Denk aan de SEH die helaas nog iets te vaak ‘even’ dicht moet omdat het te druk is, of omdat de kliniek te vol is. En de zorgvraag stijgt voorlopig nog gestaag door.

Ik ben ervan overtuigd dat we ook deze uitdagingen aankunnen, mede dankzij de nieuwe medewerkers die we gaan werven en opleiden, de toenemende aandacht voor de gezonde professional en onze strategische personeelsplanning. In deze speciale Jaarverslag-editie van Aspect blikken we nog één keer terug op de vele gezichten van 2022: een spannend jaar dat we samen tot een goed einde hebben gebracht.

Iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd, dank ik uit de grond van mijn hart.

Peter van der Meer
Voorzitter Raad van Bestuur

Organogram en juridische structuur
De verkoop van een deel van ons vastgoed was een goede aanleiding om te kijken of we de structuur van de organisatie verder kunnen vereenvoudigen. Dat is gelukt. Op 1 januari 2022 zijn de entiteiten AS Holding BV en Poliklinische Apotheken ASZ BV juridische gefuseerd met het ASz en op 30 juni 2022 is de entiteit AS Vastgoed BV juridisch gefuseerd met het ASz.

Klik hiernaast op de afbeeldingen om het organogram en de juridische structuur van het ASz te bekijken.

Vind ik leuk | 1

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur