“Thuismonitoring is de zorg van de toekomst”

Thuismonitoring is één van de beste voorbeelden van passende zorg, zoals die in Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is geschetst. Projectmanager Carine Wöstmann en verpleegkundige Sijgine Damen willen zo samen met partners uit de eerste lijn de chronische zorg zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis organiseren.

Carine Wöstmann leidt als Projectmanager Thuismonitoring twee van de vijf strategische projecten voor het komende jaar: ’Thuismonitoring’ en ‘De polikliniek van de toekomst’. Waarom heeft thuismonitoring prioriteit? “Er komt een tsunami van met name chronische zorg op ons af, die we op moeten vangen met hetzelfde aantal zorgverleners. Daarom kijken we naar waar de zorg het meest passend buiten het ziekenhuis kan.”

Sijgine Damen kwam als verpleegkundige terecht in het thuismonitoringteam (TMT) tijdens de coronapandemie. Toen was de vraag naar zorg op afstand groot en dus ook de behoefte aan nieuwe teamleden. Vandaag telt het TMT van het Albert Schweitzer ziekenhuis 8 parttimers, die samen zo’n 1.500 patiënten met 7 verschillende diagnoses thuis monitoren. Sijgine werkt via het flexbureau 2 dagen per week voor het TMT.

Past in het zorgakkoord
In de ambitie van het Integraal zorgakkoord  (IZA) sluit thuismonitoring op 5 van de 10 uitgangspunten aan. Wöstmann: “Met thuismonitoring zetten we in op betere gezondheid door (secundaire) preventie en ondersteuning. Zo leidt thuismonitoring bijvoorbeeld tot minder spoedbezoeken. Met de juiste zorgverlener op de juiste plaats zetten we de beschikbare capaciteit optimaal in. Ook remmen we af op medicalisering en heeft thuismonitoring een positief effect op het klimaat, omdat je minder verkeer naar het ziekenhuis hebt en minder ruimtes hoeft te verwarmen. Bovendien kunnen verpleegkundigen die niet meer aan het bed willen staan, hun kwaliteiten inzetten op hoog niveau in het TMT.”

Van een pilot naar de praktijk
Het TMT begon nog vóór de pandemie als pilot en nam een enorme vlucht tijdens de coronaperiode. In de pilotfase was het team nog versnipperd over de poliklinieken, maar sinds 1 april 2022 is het centraal TMT opgezet. Wöstmann: “De verwachting is dat het een vaste afdeling met vaste financiering wordt, daar ligt een positief advies voor.” Het team is elke dag met 2 mensen operationeel en monitort patiënten thuis op 7 diagnoses: hartfalen, COPD, (kinderen met) astma, (zwangeren met) hypertensie, zwangeren met diabetes en MDL. In februari start een pilot voor patiënten met cataract.

 

 

Carine

Met de juiste zorgverlener op de juiste plaats zetten we de beschikbare capaciteit optimaal in.

 

 

Sijgine

We kunnen door thuismonitoring niet alleen nu de zorgvraag beter opvangen, maar ook later.

Het TMT in de toekomst
Het TMT groeit en er zit nog heel veel rek in, vindt Damen: “We kunnen zowel horizontaal als verticaal uitbreiden; in het aantal diagnoses en het aantal patiënten dat we bedienen.” Welke diagnoses verwacht het TMT nog toe te voegen in de nabije toekomst? Wöstmann: “Dan denk ik bijvoorbeeld aan hartrevalidatie en de nazorg na een herseninfarct. We focussen ons ook op de klinische patiënten, die daardoor eerder naar huis kunnen. Denk aan patiënten met griep of Covid, die zuurstofbehoeftig zijn. De vakgroep moet het ook willen en kunnen.” Damen vult aan: “Er zijn medisch specialisten die nog graag de controle in eigen hand houden en het moeilijk vinden om die uit handen te geven aan ons.”

Samenwerken aan zorg thuis
Het TMT draait nu van maandag tot vrijdag onder kantoortijden, in de toekomst kan dat ook uitgebreid worden met avonden en het weekend. Dat vraagt om samenwerking met andere zorgpartners in de regio. Wöstmann: “In de coronaperiode monitorden we soms wel 40 patiënten thuis. We hebben toen afspraken gemaakt met de HAP als de situatie buiten onze openingstijden zou verslechteren.” Die samenwerking met huisartsen wil Wöstmann graag intensiveren: “De vraag is nog even hoe, met de drempels die data en financiën vormen. Als huisarts heb je er zeker baat bij als wij bijvoorbeeld COPD goed monitoren. Dan zijn je patiënten stabieler en hebben ze je minder vaak nodig. Wij willen graag de huisartsen in onze regio nog meer ontlasten, door het samen op te pakken.”

De patiënt centraal
Volgens Damen is thuismonitoring de zorg van de toekomst: “We kunnen niet alleen nu de zorgvraag beter opvangen, maar ook later. We zien dat patiënten beter met hun ziekte omgaan, doordat ze meer contact en meer ruimte voor vragen hebben. Ze leren hun lichaam en klachten beter kennen en kunnen zo beter bepalen wat wel en niet goed voor ze is.” Wöstmann: “Thuismonitoring leidt tot een stabielere gezondheid en minder spoedbezoeken. Hoewel het vaak al goed gaat, zien we wel dat de oudere patiënten soms nog moeten wennen, de jongere generatie is er al vaker klaar voor. Als een patiënt het niet begrijpt of echt niet ziet zitten, dan zien we af van Thuismonitoring. Dat wordt aan de voorkant al besproken met de patiënt.” Damen signaleert over het algemeen voldoende draagvlak bij patiënten: “Uit ons tevredenheidsonderzoek met Luscii blijkt dat meer dan 80% zeer tevreden is. Het geeft ze een goed gevoel dat ze in de gaten gehouden worden, laagdrempelig contact kunnen hebben en snel reactie krijgen.”

Vind ik leuk | 245

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur