De Helene Schweitzer kliniek: hoe verliepen de eerste maanden?

Op 22 mei 2023 werd een deel van onze locatie Zwijndrecht omgedoopt tot een nieuw electief centrum: de Helene Schweitzer kliniek. Een plek waar acht specialismen van maandag tot en met vrijdag planbare, laagcomplexe operaties verrichten. Manager Juul te Veldhuis, KNO-arts Anne Bischoff en orthopedisch chirurg Mikel Reilingh vormen samen het dagelijks bestuur van de gloednieuwe kliniek en vertellen hoe zij de eerste maanden hebben ervaren.

“Het idee voor een electief centrum werd geboren als reactie op het wegvloeien van laagcomplexe, electieve zorg naar zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Deze electieve behandelingen zijn om meerdere redenen erg belangrijk voor ons ziekenhuis. Op de eerste plaats willen we als ASz iedereen in de regio kunnen blijven bedienen. Daarnaast zijn we een opleidingsziekenhuis en moet er een juiste balans zijn tussen complexe en niet complexe ingrepen om je als arts te kunnen ontwikkelen. Tot slot zijn de electieve behandelingen een grote inkomstenbron waarmee de duurdere complexe behandelingen gefinancierd kunnen worden. We konden het ons dan ook niet permitteren dat de dalende vraag zou doorzetten, aldus Te Veldhuis. “

Laten zien dat we er zijn
Reilingh: “In de eerste fase focusten we ons vooral op waarmaken wat we hebben afgesproken, onze gastvrijheid en efficiëntie naar een hoger niveau tillen en naamsbekendheid van de kliniek creëren. Bij dat laatste worden we ondersteund door de afdeling communicatie en een online marketingbureau.” Te Veldhuis: “We hebben op online gebied al mooie resultaten behaald. Zo tikte het aantal impressies van onze campagnes midden oktober de 5,8 miljoen aan, klikten 27.600 mensen op een advertentie en navigeerde 283 hiervan direct naar de pagina om een afspraak in te plannen.”

Mooie efficiëntieslagen gemaakt
“Van elk specialisme zit er een afgevaardigde in het bestuur. Samen met de vakgroepen kijken we hoe we dingen beter en efficiënter kunnen doen zodat onze zorg altijd door kan gaan. Zo leren we continu van elkaar, vertelt Bischoff. In de eerste periode zijn er al mooie efficiëntieslagen gemaakt. Zo konden vrouwen met cyclusstoornissen bijvoorbeeld voorheen binnen 100 dagen geholpen worden, nu kunnen zij binnen 28 dagen terecht bij de gynaecologie.” Bekijk onderaan deze pagina de belangrijkste mijlpalen van fase 1.

Juiste zorg op de juiste plek
Te Veldhuis: “We hebben een breed palet aan specialismen in huis waar multidisciplinair meegekeken kan worden. Desalniettemin vinden we het belangrijk dat er kritisch wordt gekeken of de zorg van de patiënt thuishoort in het ziekenhuis. Binnen de Helene Schweitzer kliniek willen we samen met de patiënt beslissen wat de juiste behandeling is. Soms is een patiënt bijvoorbeeld al geholpen door een behandelingstraject bij de eerstelijnszorg en is een operatie niet nodig. Of wil de patiënt liever niet geopereerd worden en wacht liever nog even af.

 

 

Anne Bischoff

In de eerste periode zijn er al mooie efficiëntieslagen gemaakt.

 

 

Juul te Veldhuis

Het succes van de Helene Schweitzer kliniek behalen we met elkaar.

Samenwerken
Samen met een klankbordgroep van huisartsen en verwijzers kijken we regelmatig naar wat nodig is voor goede ketenzorg en hoe de samenwerking naar een hoger niveau getild kan worden. We ontvangen graag feedback van huisartsen over wat er beter kan -of wat er al goed gaat- zodat we ermee aan de slag kunnen en constant blijven verbeteren.  Ook patiënten en bezoekers kunnen hun mening over onze kliniek geven. In Zwijndrecht hangen posters met QR-codes die leiden naar een digitaal feedbackformulier.”

Reilingh: “Andere ziekenhuizen hebben al bij ons aangeklopt om te peilen hoe wij zo’n electief centrum hebben opgezet. Je merkt dat de noodzaak steeds groter wordt. Het is mooi om te zien dat we als ziekenhuizen van elkaar leren. Het zorglandschap verandert continu. Het is belangrijk dat we blijven pionieren, innoveren en veranderen.”

Gezonde professional staat centraal
“Onlangs zijn we overgegaan naar de tweede fase die tot en met het najaar van 2024 duurt, vertelt Te Veldhuis. In deze fase willen we een groei kunnen laten zien binnen de huidige kaders, ervoor zorgen dat we blijven doen wat we beloven en eventueel uitbreiden met meer specialismen. Op dit moment zijn we bezig met het ‘smart’ maken van onze doelstellingen voor 2024 en bepalen hoe we deze gaan meten. Medewerkers zijn van groot belang voor het realiseren van deze doelen. Het is belangrijk dat we de gezonde professional centraal blijven stellen en we oog houden voor elkaar. In dit najaar houden we via een Pulse-onderzoek een nulmeting waarin we het werkplezier van de medewerkers onderzoeken. Met de resultaten gaan we vervolgens aan de slag zodat we hopelijk na een half jaar een stijging zien in de medewerkerstevredenheid. Het succes van de Helene Schweitzer kliniek behalen we met elkaar.”

Trots
Bischoff, Te Veldhuis en Reilingh kijken met een tevreden gevoel terug op de eerste maanden. Bischoff: “Als het gaat om het verbeteren en vernieuwen van zorg, lopen wij als Albert Schweitzer op dit moment voorop. Dit geeft het ziekenhuis een boost. We mogen er als zorgorganisatie trots op zijn dat we dit met z’n allen hebben durven doen. Dat trotse gevoel moeten we vooral vasthouden.”

Vind ik leuk | 10

Mijlpalen fase 1

  • Alle (poli)kliniekmedewerkers, vrijwilligers en receptiemedewerkers hebben een training gastvrijheid gekregen.
  • Urologie heeft in samenspraak met huisartsen een spreekuur opgezet waar een PSA-check uitgevoerd kan worden.
  • Patiënten met lage rugklachten konden voorheen lastig doorverwezen worden. Ons pijnbehandelcentrum behandelt nu ook deze klachten.
  • Waar vrouwen met cyclusstoornissen voorheen binnen 100 dagen geholpen konden worden, kunnen zij nu binnen 28 dagen terecht bij de gynaecologie.
  • 97,8% van de OK’s zijn doorgegaan.
  • De verwijzingen naar de Helene Schweitzer kliniek zijn met 3,5% gestegen.
  • Vanuit orthopedie is een kruisbandnetwerk opgezet met fysiotherapeuten. Patiënten met een gescheurde kruisband worden multidisciplinair begeleid en samen wordt de keuze gemaakt of een operatie nodig is.
  • Door de korte lijntjes zijn we makkelijker benaderbaar voor huisartsen.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur