Grensoverschrijdend
gedrag / De dialoog aangaan

In 2022 hebben de Raad van Bestuur, het Medisch Specialisten Bestuur, de Ondernemingsraad, het Verpleegkundig Stafbestuur en de Cliëntenraad een gezamenlijke koers uitgezet rondom de aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag. Dit resulteerde in het actieplan ‘We trekken een grens’. Hierin  is omschreven welke extra acties in gang worden gezet voor diverse doelgroepen. Zo is de #zouikwatzeggen-app in gebruik gesteld, de Gedragscode aangescherpt, de inzet van vertrouwenspersonen vergroot, een verplichte training rondom grensoverschrijdend gedrag geïntroduceerd voor leidinggevenden en zijn er mentoren toegewezen aan arts-assistenten. Daarnaast zijn we midden 2023 gestart met dialoogtafels.


Bewustzijn vergroten
Arbo adviseur Mariette Sebregts en management assistent Lenny van Hemert zijn beide verantwoordelijk voor het organiseren van de dialoogtafels. “We willen bereiken dat collega’s met elkaar het dialooggesprek aangaan over alles wat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Hoe spreek je elkaar aan, wat zijn intimiderende opmerkingen en hoe gaan we pesten tegen? Het is belangrijk dat we bewust worden van hoe we met elkaar omgaan.” De dialoogtafels worden begeleid door de trainers van Trifier. Zij geven praktische handvatten om gedrag van mensen te analyseren en doelbewust middelen en vaardigheden in te zetten om dit gedrag te beïnvloeden. Mariette: “Tijdens de dialoogtafels worden verschillende stellingen besproken waarmee je in je werk te maken kunt krijgen. Naast situaties met collega’s worden ook momenten met patiënten en bezoekers uitgelicht.”

 

Het is belangrijk dat we ook na de sessies met elkaar in dialoog blijven over de manier waarop we met elkaar omgaan.

Met elkaar in dialoog blijven
In april hebben alle afdelingshoofden en bedrijfsleiders een training gevolgd over grensoverschrijdend gedrag en deze is nu een standaard onderdeel  geworden van het MD-programma. In mei zijn de eerste teams gestart met de dialoogtafels. Voor de zomer zijn alle stafafdelingen aan de beurt geweest en vorige maand zijn de eerste zorggerelateerde teams gestart. Waar nodig wordt er een programma op maat gemaakt. Het streven is dat aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 elk team de dialoogtafel heeft bijgewoond.

De inhoud van de sessie wordt op meerdere momenten geëvalueerd en bijgeschaafd waar nodig. Lenny: “Over het algemeen ontvangen we positieve reacties: Er is ruimte voor discussie, er worden relevante stellingen besproken, zowel de theorie als praktijk worden behandeld en het is fijn dat je tips & tricks krijgt om verschillende situaties aan te pakken. Ook kregen we enkele verbeterpunten terug waarmee we aan de slag gaan. Uiteraard is het belangrijk dat we ook na de sessies met elkaar in dialoog blijven over de manier waarop we met elkaar omgaan, bijvoorbeeld in jaargesprekken en werkoverleggen Zo blijft het bewustzijn groeien en zorgen we er met z’n allen voor dat grensoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur