Voorwoord / Heb begrip voor ieders perspectief

Wat zijn we als ziekenhuis de zomer goed doorgekomen met elkaar! De gedegen voorbereiding door afdelingshoofden en medewerkers van het OK-bedrijf en de kliniek maakte dat we nauwelijks op verrassingen zijn gestuit in de klinische zorg gedurende de vakantieperiode. De VOC speelde daarbij meer dan eens een sleutelrol. Een ambitie voor volgend jaar is om de koppeling met de SEH nog beter te laten verlopen, voor een optimale doorstroming.

Ook ons centrum voor planbare zorg, de Helene Schweitzer kliniek, heeft tijdens de zomer een vliegende start gemaakt. We krijgen positieve reacties van patiënten en huisartsen! Medisch specialisten, de OK, poli’s, kliniek, de stafafdelingen: iedereen voelt zich medeverantwoordelijk. We doen dingen anders op een manier die we eerder niet voor mogelijk hielden. Het zal nog tijd en energie kosten om er verder aan te bouwen, maar als we zo doorgaan wordt het een groot succes.

Ons ziekenhuis staat er goed voor en dat is maar goed ook. Het geeft ons de ruimte om de strategische ambitie ‘Onze zorg gaat altijd door’ waar te maken. We gaan er met onze strategische projecten flink tegenaan en lossen knelpunten op. Daarnaast zijn er regionale ambities. Meer dan voorheen zijn we afhankelijk van slimme samenwerking met onze collega’s in de keten. En meer dan voorheen wordt van ons gevraagd echt anders naar de inrichting van zorg te kijken.

Sommige collega’s worden enthousiast van alle veranderingen, anderen voelen er misschien wat meer onzekerheid bij. Dat mag, iedereen reageert anders op situaties die zich voordoen. We hebben elkaar daarin nodig. Elkaar goed beluisteren en verstaan en begrip hebben voor ieders perspectief leidt tot een prettige werkomgeving en tot betere uitkomsten.

Symbolisch in dit opzicht is het interview in deze Aspect met een patiënt die al 57 keer de marathon heeft gelopen. Iedereen weet dat je zelfs niet één marathon kan voltooien zonder goed getraind te zijn. Daarnaast is de mentale uitdaging minstens zo groot. Ik hoef niet uit te leggen wat de parallel is met onze prestaties die ik hierboven benoemde. O ja, en vergeet elkaar niet aan te moedigen op en langs de route!

Namens de Raad van Bestuur,
Annemiek Rutters

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur