Onze zorg gaat altijd door!

Dat is het heldere doel en de krachtige slogan bij onze strategie voor de periode 2022 tot 2027. We stralen hiermee uit dat we optimaal voorbereid zijn op grote veranderingen die op ons afkomen. De strategie beschrijft hoe we te midden van forse uitdagingen een sterk, betrouwbaar, patiëntvriendelijk topklinisch ziekenhuis blijven.

Patiënten worden ouder. Er komen meer, betere en andersoortige behandelmogelijkheden. Het aantal chronisch zieken neemt toe. Dit alles zorgt voor een toenemende zorgvraag. Wij moeten als Albert Schweitzer ziekenhuis deze stijging opvangen, terwijl we niet kunnen groeien en personeel schaars is. Onze strategie omvat het antwoord op de vraag: Hoe helpen we meer én complexere patiënten met gelijkblijvende middelen, terwijl we tegelijk topkwaliteit blijven leveren?

Van daaruit hebben we meetbare strategische doelen en concrete projecten geformuleerd. De basiskeuzes staan vast, de invulling is flexibel en wendbaar en kan mede plaatsvinden aan de hand van actuele jaarthema’s of veranderende omstandigheden.

Top-5
Uit de lijst van strategische projecten is in het najaar van 2022 een top-5 aangewezen die vanaf dat moment voorrang heeft gekregen, om zo snel mogelijk resultaat op te leveren. In de top-5 staan de projecten Helene Schweitzer kliniek in Zwijndrecht, Thuismonitoring, Digitale poli 3.0, Strategische personeelsplanning en Verbeterplan kliniek. Deze projecten worden in 2023 grotendeels gerealiseerd.

De coördinatie van de projecten en het monitoren van de voortgang is belegd bij het Strategieteam. Elke maand rapporteert dit team in de gezamenlijke vergadering van Raad van Bestuur, het Medisch Specialisten Bestuur en het Verpleegkundig Stafbestuur op basis van een beproefde projectmethode, genaamd ‘Stuurmuur’. Hiermee is het mogelijk om, zoals de naam al aangeeft, tussentijds bij te sturen en vervolgprojecten in gang te zetten. Twee keer per jaar staat de voortgang van de doelen op de agenda van de Raad van Toezicht.

 

 

De basiskeuzes staan vast, de invulling is flexibel en wendbaar.

De coördinatie van de projecten en het monitoren van de voortgang is belegd bij het Strategieteam.

Bekijk de meetbare doelen 
De meetbare doelen voor de strategieperiode staan op een rij in dit handige visuele overzicht. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Richtinggevend aan de strategie zijn de strategische uitgangspunten:
• Thuis gaat boven ziekenhuis
• Digitaal gaat boven fysiek
• Een breed regionaal zorgpalet gaat boven het maken van zorginhoudelijke bovenregionale keuzes

Vind ik leuk | 4

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur